شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۱
خطا
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
شیت بلند کن PDF چاپ نامه الکترونیک

شیت بلند کن:
1 - این دستگاه در ظرفیتهای 5 تا 20 تن تولید می شود.
2 - این دستگاه به طور کامل موتورایز می باشد.
3 - گریسکاری قطعات و اتصالات هر 80 ساعت کاری یکبا می با یست صورت گیرد.
4 - به ازاء هر 3000 ساعت می بایستکلیه قطعات مصرفی از لحاظ سلامت توسط سازنده چک شوند.
5 - بطور مثال دهانه گیر 20 تن آن 600mm تا 1800mm عرض ورق می باشد.

شیت بلند کن , دستگاه بلند و جابجا کردن ورق شیت شده 
Copyright©2010-2016 Mehraveh Co., All Rights be Reseved.
Valid XHTML and CSS.